TS.BS – Phạm Quang Thuận

Chuyên khoa:Khoa Cơ xương khớp
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ 9/1999 – 8/2000: Tu nghiệp sinh tại Trung Quốc

+ 2000 – 2003: Nghiên cứu sinh thạc sỹ y khoa tại Quảng Châu

+ 2005 – 2008: Nghiên cứu sinh tiến sĩ y khoa tại Quảng Châu

Hoạt động chuyên ngành:

+ 1/1998 – 2013: Công tác tại Viện khoa học thể dục thể thao

+ 2014 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:

Các vấn đề về cơ xương khớp

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt