TS.BS – Phạm Quang Thuận

Chuyên khoa:Khoa Cơ xương khớp
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:+ 9/1999 – 8/2000: Tu nghiệp sinh tại Trung Quốc + 2000 – 2003: Nghiên cứu sinh thạc sỹ y khoa tại Quảng Châu + 2005 – 2008: Nghiên cứu sinh tiến sĩ y khoa tại Quảng Châu
Hoạt động chuyên ngành:+ 1/1998 – 2013: Công tác tại Viện khoa học thể dục thể thao + 2014 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:Các vấn đề về cơ xương khớp
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt