TS.BS – Hoàng Long

Chuyên khoa:Khoa Ngoại chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

Tiến sĩ y học ( Đại học Y Hà Nội – 2009)

Hoạt động chuyên ngành:

Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt