BS Tô Thị An Châu

ThS.BSCK II – Tô Thị An Châu

Chuyên khoa:Khoa Nội chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp bằng Bác sỹ Đa khoa tại Đại học Quân Y (1979)

+ Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa I tại Học viện Quân Y (1988)

+ Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Quân Y (1996)

+ Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa II tại Học viện Quân Y(1997)

Hoạt động chuyên ngành:

+ 1994 – 1997: Công tác tại Học viện Quân Y

+ 1997 – 2010: Công tác tại Bệnh viện 354

+ 2011 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

+ Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú 2005

Nghiên cứu chuyên sâu:

Khoa Nội chung

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt