BS Tô Thị An Châu

ThS.BSCK II – Tô Thị An Châu

Chuyên khoa:Khoa Nội chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:
+ Tốt nghiệp bằng Bác sỹ Đa khoa tại Đại học Quân Y (1979) + Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa I tại Học viện Quân Y (1988) + Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Quân Y (1996) + Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa II tại Học viện Quân Y(1997)
Hoạt động chuyên ngành:
+ 1994 - 1997: Công tác tại Học viện Quân Y + 1997 - 2010: Công tác tại Bệnh viện 354 + 2011 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
+ Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú 2005
Nghiên cứu chuyên sâu:Khoa Nội chung
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt