Ths.Bs – Nguyễn Minh Tuấn

Chuyên khoa:Khoa Ngoại chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:+ 2002: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội + 2009 - 2011: Thạc sĩ Ngoại khoa Đại học Y Hà Nội + 2016 - nay: Đang học Tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội
Hoạt động chuyên ngành:+ Từng công tác tại Bệnh viện 198 Bộ Công an + Hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt