ThS.BS Bùi Long

Chuyên khoa:Khoa Tim mạch
Ngôn ngữ:Tiếng Anh
Học vấn:+ 2001: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội + 2005: Tu nghiệp tại Nhật Bản
Hoạt động chuyên ngành:+ 2002 – 2007: Công tác tại khoa Nội A – Bệnh viện Hữu Nghị + 7/2007 đến nay: Công tác tại khoa Tim mạch – Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt