Ths.BS. Apichai Vasuratna

Chuyên khoa:Ung bướu
Ngôn ngữ:Anh - Thái
Học vấn:Đại học Chulalongkorn
Hoạt động chuyên ngành:
+ Chứng chỉ của Hội đồng Sản phụ khoa Thái Lan + Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành ung thư phụ khoa tại trung tâm ung thư Anderson, Texas.
Nghiên cứu chuyên sâu:Ung thư phụ khoa/ Sản phụ khoa
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt