Ths.BS. Apichai Vasuratna

Chuyên khoa:Ung bướu
Ngôn ngữ:Anh - Thái
Học vấn:

Đại học Chulalongkorn

Hoạt động chuyên ngành:

+ Chứng chỉ của Hội đồng Sản phụ khoa Thái Lan

+ Chứng chỉ đào tạo chuyên ngành ung thư phụ khoa tại trung tâm ung thư Anderson, Texas.

Nghiên cứu chuyên sâu:

Ung thư phụ khoa/ Sản phụ khoa

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt