BSCK I- Phạm Thanh Vân

Chuyên khoa:Khoa Nội chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
Hoạt động chuyên ngành:
Hiện tại công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:Các vấn đề nội khoa
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt