BSCK II – Thầy thuốc ưu tú Phạm Thị Thu Hà

Chuyên khoa:Khoa Nội chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1980)

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (1996) + Bác sĩ chuyên khoa cấp II (2003)
Hoạt động chuyên ngành:+ 1980 – 1983: Bác sĩ chuyên khoa Nội bệnh viện E + 1983- 2003: Bác sĩ chuyên khoa thần kinh bệnh viện E ( 2003: trường khoa Nội thần kinh)
Khen thưởng
+ Bằng khen cấp Bộ + Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt