BSCK II – Thầy thuốc ưu tú Phạm Thị Thu Hà

Chuyên khoa:Khoa Nội chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1980)

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (1996)

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II (2003)

Hoạt động chuyên ngành:

+ 1980 – 1983: Bác sĩ chuyên khoa Nội bệnh viện E

+ 1983- 2003: Bác sĩ chuyên khoa thần kinh bệnh viện E ( 2003: trường khoa Nội thần kinh)

Khen thưởng

+ Bằng khen cấp Bộ

+ Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt