BSCK II – Phi Nga

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1980)

+ Bác sỹ chuyên khoa I (Đại học Y Hà Nội – 1991)

+ Bác sỹ chuyên khoa II (Đại học Y Hà Nội – 1999)

Hoạt động chuyên ngành:

+ 1981 – 10/2012: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội

+ 09/2012 – 06/2013: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec

+ 07/2013 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

+ Hàng chục công trình nghiên cứu cấp Cơ sở và cấp Bộ

Nghiên cứu chuyên sâu:

Vấn đề nhi khoa

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt