BSCK II – Phạm Đỗ Ngọc Diệp

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:
+ Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội (1986) + Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1993) + Bác sĩ chuyên khoa cấp II (Đại học Y Hà Nội – 2003)
Hoạt động chuyên ngành:
+ 1986 – 2/2015: Công tác tại bệnh viện Xanh – pôn + 3/2015 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:Các vấn đề nhi khoa
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt