Bác sĩ Nguyễn Hữu Lành

BSCK II – Nguyễn Hữu Lành

Chuyên khoa:Khoa Gây mê hồi sức
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:
+ Tốt nghiệp Đại học Y Tấy Nguyên + Bác sĩ chuyên khoa cấp I (2006) + Bác sĩ chuyên khoa cấp II (2015)
Hoạt động chuyên ngành:
+ 2002: Bác sĩ tổng công ty sông Đà + Hiện nay đang công tác tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:Gây mê hồi sức
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt