Bác sĩ Nguyễn Hữu Lành

BSCK II – Nguyễn Hữu Lành

Chuyên khoa:Khoa Gây mê hồi sức
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Tấy Nguyên

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (2006)

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II (2015)

Hoạt động chuyên ngành:

+ 2002: Bác sĩ tổng công ty sông Đà

+ Hiện nay đang công tác tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:

Gây mê hồi sức

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt