BSCK I – Phan Thị Thu Hải

Chuyên khoa:Khoa Răng - Hàm - Mặt
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:+ Tốt nghiệp bác sĩ Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt tại Đại học y Hà Nội (1993) + Bác sĩ chuyên khoa cấp I
Hoạt động chuyên ngành:2003 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:Vấn đề liên quan đến Răng - Hàm - Mặt
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt