BSCK I – Nguyễn Thị Thanh

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:
+ Tốt nghiệp Đại học Y Ô Đét Xa – Liên Xô (1976) + Bác sĩ chuyên khoa cấp I
Hoạt động chuyên ngành:
+ 1983 – 2010: Bác sĩ khoa sơ sinh bệnh viện Phụ sản trung ương + 1977- 2005: Công tác tại khoa Nhi bệnh viện Xanh – pôn + 2011 – 2012: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hà Nội + 2013 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:Các vấn đề nhi khoa
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt