BSCK I – Nguyễn Thị Síu

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1986)

Hoạt động chuyên ngành:

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I tại Bệnh viện Xanh – Pôn

+ 2014 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt