BSCK I – Nguyễn Thị Síu

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội + Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 1986)
Hoạt động chuyên ngành:
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I tại Bệnh viện Xanh - Pôn + 2014 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt