BSCK I – Nguyễn Mạnh Quảng

Chuyên khoa:Khoa Nội Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1984)

+ Bác sỹ chuyên khoa I - Hồi sức cấp cứu (1991)

Hoạt động chuyên ngành:
+ 1/1985 - 2/1992:  Công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam Cuba + 3/1992 - 7/1995:  Công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn + 8/1995 - 3/2006:  Công tác tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Nam Cuba + 3/2006 - 4/2008:  Công tác tại Angola với vai trò chuyên gia y tế + 12/2009 đến nay:  Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt