BSCK I – Đặng Thị Thu Hồng

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1978)

+ Bác sỹ chuyên khoa nhi I

Hoạt động chuyên ngành:

+ 1979 - 1984:  Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Nhi Hải Phòng

+ 1984 - 2010:  Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội + 2010 đến nay:  Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt