BSCK I – Đặng Thị Thu Hồng

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1978)

+ Bác sỹ chuyên khoa nhi I

Hoạt động chuyên ngành:

+ 1979 – 1984:  Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Nhi Hải Phòng

+ 1984 – 2010:  Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội

+ 2010 đến nay:  Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt