BS – Trần Thu Trang

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2011)
Hoạt động chuyên ngành: 7/2011 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:Các vấn đề Nhi khoa
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt