BS – Trần Thu Trang

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2011)

Hoạt động chuyên ngành:

7/2011 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:

Các vấn đề Nhi khoa

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt