BS – Trần Thị Hoàng Bình

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2012)

Hoạt động chuyên ngành:

2/2014 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:

Các vấn đề Nhi khoa

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt