BS – Trần Thị Hoàng Bình

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2012)
Hoạt động chuyên ngành: 2/2014 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:Các vấn đề Nhi khoa
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt