BS – Phạm Việt Dương

Chuyên khoa:Khoa Ngoại chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2007)
Hoạt động chuyên ngành:Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:Các vấn đề ngoại khoa
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt