BS – Nguyễn Thị Thu Ba

Chuyên khoa:Khoa Gây mê hồi sức
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:
Tốt nghiệp  Đại học Y Hà Nội (2014)
Hoạt động chuyên ngành:
Hiện nay đang công tác tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:Gây mê hồi sức
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt