BS – Nguyễn Thị Thu Ba

Chuyên khoa:Khoa Gây mê hồi sức
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

Tốt nghiệp  Đại học Y Hà Nội (2014)

Hoạt động chuyên ngành:

Hiện nay đang công tác tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:

Gây mê hồi sức

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt