BSCK I – Nguyễn Minh Đại

Chuyên khoa:Khoa Răng - Hàm - Mặt
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:+ Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân Y (1992) + Bằng Bác sĩ chuyên khoa I – Răng Hàm Mặt tại Học viện Quân y (1998)
Hoạt động chuyên ngành:+ 1992 – 2000: Bác sĩ Học viện Quân y + 2006 – 2011: Bác sĩ chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt + 2011 đến nay: Công tác tại khoa Răng – Hàm – Mặt, tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt