BS – Nguyễn Hồng Hạnh

Chuyên khoa:Sản phụ khoa
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:2011: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội
Hoạt động chuyên ngành:2012 – nay:  Công tác tại khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt