BS – Nguyễn Hải Ánh

Chuyên khoa:Khoa Nội
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2007)

Hoạt động chuyên ngành:

2007 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt