BS – Lê Đình Thái

Chuyên khoa:Khoa Nội chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:Tốt nghiệp  Đại học Y Hải Phòng (2013)
Hoạt động chuyên ngành:2013 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:Các vấn đề nội khoa
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt