BS – Lê Đình Thái

Chuyên khoa:Khoa Nội chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

Tốt nghiệp  Đại học Y Hải Phòng (2013)

Hoạt động chuyên ngành:

2013 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:

Các vấn đề nội khoa

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt