BS – Dương Thị Thủy

Chuyên khoa:Khoa Nội
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2008)

Hoạt động chuyên ngành:

10/2008 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt