BS – Đỗ Thị Tươi

Chuyên khoa:Khoa Nội chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2014)
Hoạt động chuyên ngành:Hiện nay đang công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt