BS – Đinh Văn Hào

Chuyên khoa:Khoa Vật lý và phục hồi chức năng
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2013)

Hoạt động chuyên ngành:

7/2013 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt