BS – Vũ Thanh Huyền

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:
+ Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Hà Nội (2007) +Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa Định hướng Nhi - Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em (2011)
Hoạt động chuyên ngành:2007 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt