BS – Vũ Thanh Huyền

Chuyên khoa:Khoa Nhi
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Đa khoa – Đại học Y Hà Nội (2007)

+Tốt nghiệp bằng Bác sĩ Chuyên khoa Định hướng Nhi – Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em (2011)

Hoạt động chuyên ngành:

2007 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt