ThS.BS Saing Pisy

Chuyên khoa:Khoa Tai - Mũi - Họng
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+2003: Tốt nghiệp Đại học y Thái Bình

+ 2003 – 2006: Học Thạc sĩ tại Đại học y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành:

2012 đến nay: Công tác tại khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt