BSCK II – Phạm Thế Chúc

Chuyên khoa:Khoa Chẩn đoán hình ảnh
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1989)

+ Bác sỹ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 2003)

+ Bác sỹ chuyên khoa cấp II (Đại học Y Hà Nội – 2008)

Hoạt động chuyên ngành:

+ Năm 1990 – 1996: Công tác tại Bệnh viện K74 Vĩnh Phúc

+ Năm 1996 – 2009: Công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội

+ Năm 2010 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt