BSCK I – Nguyễn Thị Loan

Chuyên khoa:Khoa Nội chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)

+ Bác sỹ chuyên khoa I

Hoạt động chuyên ngành:

+ 1980 – 1981: Công tác tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lao Trung ương

+ 1981 – 2009: Công tác tại Khoa Bệnh phổi nhiễm trùng, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương

+ 2010 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt