BSCK I – Nguyễn Thị Loan

Chuyên khoa:Khoa Nội chung
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979) + Bác sỹ chuyên khoa I
Hoạt động chuyên ngành:
+ 1980 - 1981: Công tác tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lao Trung ương + 1981 - 2009: Công tác tại Khoa Bệnh phổi nhiễm trùng, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương + 2010 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt