BS – Đoàn Ngọc Minh

Chuyên khoa:Sản phụ khoa
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2011)

+ Tốt nghiệp Lớp định hướng, Chuyên ngành Sản Phụ Khoa tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương

Hoạt động chuyên ngành:

2011 đến nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt