ThS.BS – Đặng Thanh Vân

Chuyên khoa:Sản phụ khoa
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1981)

+ Bác sỹ chuyên khoa I

+ Tốt nghiệp bằng Thạc sĩ chuyên khoa Phụ Sản (2000)

Hoạt động chuyên ngành:

+ 1981 – 1992: Công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

+ 1992 – 1994: Chuyên gia Y tế tại Cộng hòa Yemen

+ 1995 – 1997: Công tác tại Bệnh viện Phụ Sản, Hà Nội

+ 1998 – 2000: Học cao học tại Đại học Y Hà Nội

+ 2001 – 1/2013: Trưởng khoa A4 và Khoa Dịch vụ, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

+ 2/2013 đến nay: Công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:

Các vấn đề sản khoa

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt