Với tiêu chí hoạt động là cung cấp các giải pháp giúp phòng chống bệnh tật, trị liệu thay thế thuốc, khôi phục sức khoẻ, mang lại hạnh phúc mỗi ngày cho khách hàng, điều trị nội trú Hồng Ngọc đảm bảo sự hài lòng không chỉ cho người bệnh mà còn mang lại sự an tâm cho người nhà bệnh nhân.