Khu vực điều trị nội trú của Hồng Ngọc nằm trọn 8 tầng lầu, với tổng cộng 200 giường dành cho bệnh nhân.