Tạm ứng chi phí nhập viện

Nhân viên phụ trách sẽ thông báo tổng số tiền viện phí dự tính trong buổi tư vấn trước khi nhập viện. Để biết thông tin chi tiết về khoản viện phí ứng trước, xin vui lòng liên hệ quầy Lễ tân tầng hai hoặc gọi tới số (84-4) 39 27 55 68

Một số loại chi phí nội trú

Khi điều trị nội trú, Quý khách sẽ cần chi trả một số loại chi phí theo quy định của bệnh viện. Xin hãy tham vẫn bác sĩ điều trị về khoản tiền ước tính cho đợt điều trị của bạn trong trường hợp điều trị nội trú.

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt