IMC Hồng Ngọc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kết nối thông tin, chẩn đoán bệnh cũng như hỗ trợ phiên dịch, tư vấn đưa bệnh nhân sang điều trị nước ngoài, tạo cơ hội cho bệnh nhân được tiếp cận với các kỹ thuật và phương pháp điều trị tiên tiến trên thế giới.