Bằng cách đặt hẹn trước, bạn có thể lựa chọn bác sĩ khám bệnh cho mình và sắp xếp khám vào thời điểm mà bạn mong muốn. Hãy liên hệ ngay thông qua Tổng đài Hồng Ngọc: (84-4) 37 161 239 hoặc Tổng đài (04) 1080; (04) 1062