BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC TUYỂN DỤNG BÁC SĨ NĂM 2017

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển hệ thống y tế, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức đợt tuyển dụng bác sĩ lớn nhất năm 2017.

BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Y SINH

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cần tuyển 01 Nhân viên kỹ thuật y sinh.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng Nữ hộ sinh

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển, Bệnh viện Hồng Ngọc cần tuyển dụng 10 Nữ hộ sinh với các yêu cầu cụ thể.

TUYỂN NHÂN VIÊN VIẾT BÀI VÀ ĐĂNG TIN LÊN WEBSITE

Từ nay đến hết ngày 25/10/2017 Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển nhân viên viết bài và đăng tin website

BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC TUYỂN DỤNG BÁC SĨ XÉT NGHIỆM

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển hệ thống y tế, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức đợt tuyển dụng bác sĩ Xét nghiệm năm 2017

BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC TUYỂN DỤNG BÁC SĨ TAI – MŨI – HỌNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển hệ thống y tế, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức đợt tuyển dụng bác sĩ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng năm 2017

BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC TUYỂN DỤNG BÁC SĨ CHUYÊN KHOA TIM MẠCH

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển hệ thống y tế, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức đợt tuyển dụng bác sĩ chuyên khoa Tim mạch năm 2017

BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC TUYỂN DỤNG BÁC SĨ SIÊU ÂM SẢN KHOA

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển hệ thống y tế, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức đợt tuyển dụng bác sĩ siêu âm Sản khoa năm 2017

BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC TUYỂN DỤNG BÁC SĨ CHUYÊN KHOA SẢN

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển hệ thống y tế, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức đợt tuyển dụng bác sĩ chuyên khoa Sản năm 2017

BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC TUYỂN DỤNG BÁC SĨ RĂNG – HÀM – MẶT

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển hệ thống y tế, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức đợt tuyển dụng bác sĩ Răng – Hàm – Mặt năm 2017

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt