Khoa Nhi của Bệnh viện Hồng Ngọc nằm riêng biệt ở tầng 6, trẻ em tới đây có cảm giác thoải mái, tự nhiên và vui vẻ như ở nhà